οι υπηρεσιες μας

Παρέχουμε υψηλου επιπεδου υπηρεσιες

ενεργειακό πιστοποιητικό

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΑ

Η δεύτερη από τις Υπηρεσίες μας είναι το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ ή ενεργειακό πιστοποιητικό. Είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή, στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση και κατανάλωση του κτιρίου. Με το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε μια ενεργειακή κατηγορία (από Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.Με τη διενέργεια μιας ενεργειακής επιθεώρησης σχηματίζεται σαφής εικόνα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κτίριο από ενεργειακής άποψης και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα, από την υλοποίηση των οποίων θα προκύψει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και αντίστοιχο οικονομικό όφελος.Για την μεταβίβαση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας είναι απαραίτητο να προηγηθεί η ενεργειακή επιθεώρηση από πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση γρήγορα και με ασφάλεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Κτιρίων.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΩΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τα δημόσια έργα είναι έργα υποδομής της χώρας που καλύπτουν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, συμβάλλουν στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων, στην αύξηση του εθνικού προϊόντος, στην ασφάλεια της χώρας και γενικά αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Τα δημόσια έργα εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και υλοποιούν επιλογές του δημοκρατικού προγραμματισμού. Από τεχνική άποψη δημόσια έργα είναι όλα τα έργα που εκτελούν οι φορείς και συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με το εδάφους, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο, όπως και τα πλωτά τμήματα των τεχνικών έργων.Ως έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συντήρηση και η οικονομικά ή τεχνικά αυτοτελής λειτουργία, καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασία, που απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στείλε μας μήνυμα για να σου λύσουμε τις απορίες!
    +30 2613 024577

    Κορίνθου 4-8, Πάτρα

    info@e-mech.gr