Συστήνω ανεπιφύλακτα! Εμπειρία σε ηλεκτρολογικές μελέτες και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε βιομηχανικό και κτιριακό επίπεδο, εμπειρία από εργοτάξιο και ηλεκτρολογικά υλικά.